ZÁCHRANÁŘSKÝ VÝCVIK

. . .


Záchranná brigáda kynologů Moravskoslezského kraje je pobočný spolek samostatným subjektem Svazu záchranných brigád kynologů České republiky a vznikla v roce 2000 v návaznosti na vznik nového Moravskoslezského kraje. Je jednou ze 14 regionálních brigád Svazu záchranných brigád kynologů České republiky, jenž je součásti Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS). Naše brigáda má 24 aktivních členů připravujících se na záchranářské zkoušky, závody a atesty (tým pes psovod, který splní atest bývá povolán při záchraně lidských životů v při reálném zásahu).

Záchranná brigáda kynologů Moravskoslezského kraje vznikla z II. Československé brigády, kterou založil p. Olda Dvorok 8.9.1972.

V současné době disponuje Záchranná brigáda kynologů Moravskoslezského kraje jedním atestovaným týmem pes-psovod v kategorii „S“ sutiny a tím je Júlia Bukovinská s Amálkou

Pes záchranář musí mít vyrovnanou povahu, přirozenou ochotu k práci, pevné nervy, předpoklad dobrých čichových schopností a vysokou toleranci vůči lidem a ostatním psům.

Abychom se co nejlépe připravili na zkoušky či reálný zásah chodili jsme téměř každý týden trénovat do areálu Vítkovických železáren, části Dolní oblasti, kde byl jeden z nejlepších sutinových trenažérů v republice. Mimo to, několikrát do týdne se scházíme k plošným tréninkům v lokalitách v okolí Ostravy. Naše tréninky jsou časové náročné. Aby se tréninková situace co nejvíce podobala reálnému zásahu, je potřeba figuranty rozmístit a ukrýt v prohledávaném terénu s dostatečným předstihem. Rozhodně to není činnost, při které by člověk odcházel z lesa úplně čistý, neboť se chodí vyhledávat za jakýchkoliv klimatických podmínek. Ani v sutinách to není jednoduché. Pavučiny, všudypřítomná drolící se suť a někdy i hodinové čekání v úkrytu bez přístupu světla, to jsou věci, se kterými se potkáváme na každém tréninku i při figurování zkoušek a závodů. Pro naši činnost je potřeba speciálního vybavení např. celty, čelovky, přilby, dobré pevné boty, slaňovací a vyprošťovací vybavení a také speciální oblečení a vybavení (vysílačky, GPS aj).

Během roku 2017 se členové brigády účastnili několika závodů pořádaných Svazem záchranných brigád kynologů ČR a zkoušek dle národního i mezinárodního zkušebního řádu. Naše brigáda zajišťovala 2 velké závody a to Bohemia Cup v červnu a v říjnu o víkendu  pořádala naše brigáda v sobotu zkoušky a druhý den již tradiční závod Memoriál Oldy Dvoroka.

V rámci všestranné přípravy záchranářského psa i psovoda jsme pořádali několik tréningů  na vodě a to v lokalitě VN Žermanice. Trénink vodního psa záchranáře spočívá především v naučení psa, doplavat pro tonoucího a s ním ke břehu, totéž i s loďkou surfem či paddleboardem, umět naskočit do člunu (nechat se vytáhnout) a být schopen skoku zpět do volné hladiny a se člunem doplavat ke břehu, aportovat předmět – pádlo nebo veslo zpět ke člunu. 

V průběhu roku se naše brigáda představila i veřejnosti a to v rámci různých ukázek práce se psem např. v Sanatoriích Klimkovice, kde ukázky zpestřily rekonvalescenční pobyt především dětským pacientům, ale i jejich rodičům a dalším lázeňským hostům. 

V rámci spolupráce s ZKO Muglinov jsme spolupořádali akci Psí hrátky na Slezské nejen pro děti. Cílem této akce bylo umožnit starším i mladším dětem vyzkoušet si nanečisto závody s jejich nebo i zapůjčenými psími kamarády. Během celodenní akce si děti i dospělí mohli vyzkoušet trénink jak na záchranářských překážkách, tak na agility parkuru pod vedením velmi úspěšné účastnice MS v Agility ( MS Agility 2017 - Španělsko) a MS IRO 2017 (Mezinárodní závody záchranářských týmů 2017 Rakousko), vedoucí Záchranné brigády Martiny Dostálové. Členové naší brigády se se svými psy různých ras kromě záchranářské činnosti účastní  také závodů v agility, obedience, sportovní kynologie, noseworku, pasení ovcí a canisterapie. To vše dokládá, že tým psovod a jeho pes záchranář musí být velice všestranný a schopný fungovat jako tým v každé bezpečné i nebezpečné situaci.