OBEDIENCE

 

OBEDIENCE  aneb jak jsme objevili nový psí sport

Sport zvaný obedience vznikl v Anglii ve chvíli, kdy bylo potřeba předvést pro diváky něco zajímavého, v mezičase posuzování a vyhlášení vítězů, při světoznámé výstavě Cruft's. Poprvé byl tento sport na zmiňované výstavě předveden v roce 1950. Odtud se obedience rozšířila nejprve do severských států Evropy a později i do dalších zemí. V ČR je obedience jedním z nejmladších psích sportů. Klub Obedience CZ byl založen v roce 2007. Českým překladem anglického slova obedience je poslušnost, podřízenost. Obedience bývá často nazývána vysokou školou poslušnosti. Důraz je kladen na vzájemný vztah a spolupráci mezi psovodem a psem. Obedience je sport vhodný pro všechna plemena psů a na národní úrovni mohou soutěžit i psi bez PP a kříženci. K výcviku není potřebný žádný velký výcvikový prostor a i počet pomůcek je minimální. Psovod ani pes nemusí disponovat žádnou zvláštní fyzickou zdatností. Výcvik se provádí formou hry a motivováním psa. V ČR se obedience cvičí podle zkušebního řádu, který vychází ze zkušebního řádu švýcarského a v nejvyšší třídě OB 3 plně odpovídá zkušebnímu řádu FCI, podle kterého se cvičí na mezinárodních soutěžích a na soutěžích pořádaných při příležitosti evropských a světových výstav psů. Zkušební řád zahrnuje 4 výkonnostní třídy, OB-Z (obedience začátečník), OB 1, OB 2, OB 3. Každá třída obsahuje 10 cviků, se zvyšující se obtížností podle třídy.

1. odložení vsedě ve skupině
2. odložení vleže ve skupině
3. chůze u nohy

4. odložení psa za chůze

5. přivolání
6. vysílání psa do vymezeného prostoru (čtverce)
7. nesení resp. přinesení aportu
8. přinesení aportu přes překážku
9. identifikace předmětu psovoda
10. ovladatelnost - změna poloh

Na první pohled se může zdát, že jde o velmi jednoduché cviky, ale opak je pravdou. Je totiž kladen velký důraz na přesnost a rychlost provedení a současnou radost v projevu psa. Navíc není hodnocen jen pes, ale i vystupování psovoda. Tudíž jsou hodnoceni jako spolupracující tým.

Vše o výcviku obedience v ČR najdete na http://www.obedience.cz.

Obedience v ZKO Ostrava-Třebovice

Výcvik obedience začal koncem roku 2006. Tomu předcházela účast na výcvikovém semináři obedience v listopadu 2006 v Hoštěrádkách u Brna, pod vedením rakouské lektorky a závodnice Petry Florschütz. V následujících letech následovala účast na dalších seminářích či školeních a také účast na závodech s velmi šikovnou fenkou plemene welsh corgi cardigan, jménem Floati'n Double Dot, po domácku Daisy. Aby se nám obedience dostala tzv. do krve, absolvovaly jsme s Daisy 4x závody ve třídě OB 1. Poprvé, na úplně prvním závodě obedience v ČR ve Dvoře Králové n.L., nás hodnotil sám prezident sekce obedience FCI pan Johann Kurzbauer. Z 12-ti účastníků v OB 1 jsme se umístily na 7.místě a splnily zkoušku na známku dobře. Následovaly závody v Opavě, známka velmi dobře a 3.místo a v Olomouci, známka velmi dobře a 1.místo. Na 1.Mistrovství ČR obedience se nám příliš nedařilo, známka dobře a 6.místo z devíti účastníků, ale tak už to ve sportu někdy chodí. Na zkoušku OB 2 jsme s Daisy trénovaly pouhé 3 týdny a zkoušku jsme splnily na velmi dobře. Zkoušku OB 3 jsme splnily na známku dobře, ale příprava na ni už trvala podstatně déle. Daisy už bohužel začíná stárnout a je to na jejím výkonu stále více znát. Snad budou stejně šikovní i další moji psi, se kterými začínám obedience cvičit. Na cvičišti v Ostravě-Třebovicích se už konalo několik málo akcí obedience a několik týmů úspěšně složilo zkoušky. Jako první se v říjnu 2008 konal výcvikový seminář s Petrou Florschütz a v srpnu 2009 se uskutečnil 1.ročník Třebovického závodu obedience. V roce 2010 máme naplánovány celkem tři akce. V květnu zkoušky, v srpnu 2.ročník Třebovického závodu a koncem září další závod. Zájem o výcvik obedience roste, což je vidět na trénincích, kterých se zúčastňuje stále více nadšenců tohoto sportu. Pokud máte přátelského a aktivního pejska, můžete to zkusit také.

Marta Fuglevičová - instruktor a steward obedience cz