Rok 2007

První rok po velké slávě

Ne, opravdu nezbyl po té letní loňské slávě čas k hovění si na vavřínech. Konečně o následné běžčinnosti klubu po zdolání prvního cíle již naznačil minulý podzim. Ale vraťme se ještě o pár let zpět.

Kádr klubu

š Sportovně-kynologický klub se utvářel v průběhu budování naší základny, kdy museli členové více času věnovat jiným činnostem, než jenom výcviku psů a závodům. Ale i to mělo svůj klad. Při této práci jsme se vzájemně poznávali mnohem rychleji a důvěrněji, než by tomu bylo jenom při výcviku nebo na klubových shromážděních. A tak se záhy vytvořily mezi námi dvě rozdílné skupiny: opravdoví a užiteččlenové na jedné straně a proti nim hrstka módních snobských jedinců. S těmi druhými jsme se poměrně brzy rozešli, a tak se nám podařilo vytvořit pevný základ klubu, jehož pilíři se stali Mgr. Eva Svobodová (tehdy Dvořáková), Elizabet Neuwirtová, Lenka Goljanová, Miroslava Wnetzáková, Ondřej Luža, Marta a Jarek Fuglevičovi, Jaroslav Pešat v čele s Františkem Vlkem. Navíc je zapotřebí k těmto lidem ještě přidat dva pravidelné hosty – pomocníky: Janu Šedivou a Jaroslava Frančíka, kteří pomáhali a pomáhají jako instruktoři při výcviku agility a flyballu.

Spolupráce

Neméně ůležitý je i fakt, že začala velmi slibně spolupráce s Městskou policií Ostrava-Třebovice (oddíl psovodů), kteří provádějí jednak výcvik psů, ale také ukázky práce se služebními psy na veřejných slavnostech. Rovněž zdárně pokračuje činnost Junior clubu Polní kuše Ostrava.

Akce

Dosažení ideálu je neuskutečnitelné, ale v uplynulém roce naši členové a členky mnohokrát pocítili uspokojení ze svých i společných výsledků činnosti. Takovým prvním potěšením byl lednový Společenský večer v Altánu, který byl opět prima.

Jarní činnost

Během zimy-nezimy a prvních jarních měsíců probíhaly individuální přípravy na soutěže a závody. A potom, 8. května, to začalo.

Závody v agility, kterých se zúčastnilo 67 startujících a posuzovala pí Jaroslava Podmolová, měly velmi dobrou úroveň. V neděli 10. června pak proběhly na našem cvičišti první zkoušky dle podmínek ZOP a ZUP pod dohledem pana rozhodčího Jindřicha Hona. Tehdy nastoupilo 11 psovodů (ZOP) a jeden (ZUP) se třemi labradory, dvěma německými ovčáky a po jednom welsh corgi cardiganem, belgickým ovčákem malinois, křížencem, chodským psem, českým fouskem, novofundlandským psem a dobrmanem. Skóre rozhodčí-psovodi skončilo poměrem 1:11. Psovodům a jejich svěřencům zdar, zdar, zdar!

Letní slavnost

Moudré rozhodnutí učinili v loňském roce pan starosta František Šichnárek s našim „šéfem“ Františkem Vlkem, když přemístili tradiční obecní „Letní slavnost“ z Třebovického parku do našeho areálu. Ta letošní připadla na 23. června. škoda jen, že meteorologické podmínky nedovolily seskok parašutistům, kteří minule měli veliký úspěch. Ale i tak si ta tisícovka návštěvníků se zájmem vyslechla koncert dechového orchestru „Vítkovák“, shlédla ukázky agility a výcviku sportovní kynologie a zatančila si při produkci hudební skupiny OK BAND. Děti si během odpoledne vyzkoušely svou zdatnost v nejrůznějších soutěžích a všichni si pochutnali na vyhlášené „Třebovické krkovičce“.

Podzim

Na podzim naše činnost vyvrcholila. Začalo to zkouškami ZOP a ZPU1, které byly 20. října. Pod dohledem rozhodčího pana Jindřicha Hona nastoupilo devět psovodů (6x ZOP a 3x ZPU1) s rozmanitými plemeny. Šest psovodů zkoušku splnilo (2x ZOP výborně, 1x ZOP velmi dobře, 2x ZOP dobře, 1x ZUP1 výborně) a tři si to zkusí na jaře znovu podle rčení, že zkoušky jsou od slova zkoušet.

Z internetu

Podzimní Hopsinky 27. října popsala na internetových stránkách SKK Třebovice eFka takto: „Tak máme za sebou další závody. Tyto byly ale oto úžasnější, že už jsme se účastnili jako opravdový klub. Všichni hezky pohromadě hájili klubové barvy a o tom, že jsme se v davu závodníků neztratili, svědčí naše umístění na bedně. Klárka Bojdová s Brillou si zaběhly pro krásné 1. místo ve zkoušce LA1, Kačka Nožičková s Rendym pro 2. místo ve zkoušce MA1 a já se Sandy pro 3. místo ve zkoušce LA2.

Po celou dobu panovala naprosto skvělá nálada a myslím, že si to všichni náramně užili. Počasí bylo docela v klidu, i když trocha sluníčka by neuškodila. Zázemí nám však poskytla koňská hala Dětského ranče Hlučín, takže nám nevadil ani mírný odpolední deštík.“

Závěrečné zkoušky

Závěrečné podzimní zkoušky IPO a SchH/VPG se uskutečnily 28. října pod dohledem rozhodčího pana Františka Beneše. Nastoupilo osm psovodů (2xBH, 4xIPO2, 1x SchH3, 1x FPr1), z nichž sedm zkoušku splnilo. Z plemen to byli: labradorský retriever, 2x belgický ovčák malinois, 5x německý ovčák.