Rok 2006

Dospěli jsme k první metě

Celou uplynulou dobu se všechno to naše dění mnohým zdálo jako snílkovství, jenomže první cílová páska už nebyla na stále se vzdalujícím obzoru, ale už konečně měla sváj pevný časový bod. Ovšem do té doby se muselo zvládnout ještě mnoho nezbytných úkolů.

Společenský večer

 Nejenom finanční přínos, ale hlavně spokojenost hostů na „Společenském večírku“ našeho klubu, která sálala do všech koutů „Altánu“, byla hlavním motem této události. Předseda klubu zahájil večer uvítáním přítomných 27. ledna v 19 hodin, a když jsme se pak nad ránem následujícího dne loučili, dostalo se organizátorům vysokého ocenění a upřímného pozdravu: „Za rok na shledanou!“

Další grant

 Po této zdařilé akci bylo nutné utišit radost z dalšího půlmilionového grantu a proměnit jej v oplocení pozemku, odvodnění, vyrovnání a zpevnění terénu, přistavění přístřešku u klubovny, dokončení výstavby kotců a chodníků. Celková úprava terénu už byla udělána brigádnicky členy klubu. Rovněž výsadba 25 listnatých a 8 jehličnatých stromů byla zajištěna ÚMOb Třebovice nad rámec grantu.

Před slavností

Před oficiální slávou ještě 6. května proběhly první závody v agility, na kterých se sešlo 65 závodníků a 20. května Junior club Polní kuše Ostrava uspořádal 8. ročník venkovních závodů ve střelbě z kuše „O zlatý kilof dolu Jan Šverma“. Obě tyto akce byly generálkou funkčnosti areálu, které byly předzvěstí slavného okamžiku.

Velký den

V sobotu 24. června uspořádal Městský obvod Třebovice u příležitosti oficiálního otevření kynologického areálu „Letní slavnost“, na kterou přišlo něco málo přes tisícovku lidí. V 15 hodin – po úvodní skladbě dechového orchestru „Vítkovák“ - nastal okamžik, kdy starosta obce p. František Šichnárek s předsedou klubu p. Františkem Vlkem slavnostně otevřeli areál. Po zahájení následoval promenádní koncert, velkou atrakcí byl seskok parašutistů, děti si zajezdily na ponících, vydováděly se ve skákacím hradu a prověřily si zdatnost v mnoha soutěžích, pro všechny zájemce byla připravena střelnice a pochopitelně i občerstvení z rožně a pípy.

Na závěr slavnosti zahrála k poslechu i tanci kapela ON-LINE BAND. Byla to prostě paráda, na kterou ještě notnou dobu vzpomínali všichni účastníci. Ale nikdo, ani sám předseda klubu František, si v ten den neuvědomil, že od neslavné členské schůze kynologů v Porubě k tomuto novému startu už uběhlo 6 let, 2 měsíce a 2 dny.

 

Ve zbývající části roku jsme na veřejnosti představili ještě v září svým občerstvovacím stánkem na dalším „Třebovickém koláči“ a jinak už probíhal janom běžný výcvik psů.

Dovětek

Co ještě poznamenat na závěr tohoto významného roku 2006? Dobrá věc se podařila, věrná láska zvítězila,“ zpívá sbor v závěru Smetanovy Prodané nevěsty. I v tomto našem šestiletém příběhu můžeme notovat téměř stejně. Jenom místo vítězství lásky Jeníka k Mařence v našem příběhu vystupují lidé, kteří - kromě svých protějšků – milují nejvěrnějšího přítele člověka.