Rok 2005

... a jsme viditelní!

Když zmizel poslední sníh a slunce opět předávalo novou jarní sílu životu, objevil se téměř neskutečný pohled na celý areál. Příjezdová cesta, vstupní brána i parkoviště se pyšnily novotou, na upravené budoucí cvičné ploše vyrašil mladý zelený pažit a kromě několika vysázených mladých stromků, které se neujaly, ostatní svými mávajícími ratolestmi oznamovaly všem, že jsou součástí vytvořeného díla.

Poněvadž k uskutečnění jakýchkoliv velikých plánů jsou až na prvním místě peníze, bylo pro nás radostné zjištění, když jsme se dověděli, že letošní grant Úřadu města Ostravy nám byl udělen ve výši 600 000,-Kč. Proto jsme mohli začít s výstavbou klubovny a desíti kotců. Tyto odborné stavební práce nám provedla Stavební a elektromontážní firma Josef Bojda – JOBO Třebovice. Do konce roku byla udělána podstatná část tohoto úkolu. Na víc již nebyly finance.

Skutečnost, že jsme už v okolí viditelní, se v praxi projevila ve dvou případech. Během roku se do klubu přihlásilo 15 nových členů, převážně mladých děvčat, která se s chutí zapojila do práce při budování areálu. Dalších radostí jsme se dočkali, když se k nám přiřadil Junior klub polní kuše Ostrava, vedený panem Jiřím Zdeňkem. Členové klubu nejen využívají naše prostory, ale také pomáhají jak fyzicky tak i materiálně.

Jako dříve, tak i letos jsme se opět účastnili se svým občerstvovacím stánkem obecních letních slavností i druhého ročníku národopisných dnů „Třebovický koláč.“ Opět všem chutnaly naše grilované krkovičky s vínem pana Honzy z Rakvic. Veškerou tu radost účastníkům slavností znovu připravili manželé Jiří a Pavla Novorytovi s Františkem Vlkem.

Ve starostech, ale i v jistém uspokojení nad dosavadními výsledky naší činnosti, skončil další rok sepsáním žádosti na Úřad města Ostravy o přidělení třetího grantu pro rok 2006, ve kterém chceme ukončit první etapu naší činnosti.

Odkaz na fotogalerii 2005