Roky 2003 a 2004

Těšme se, veselme se...

Jestliže naše uplynulá dvouletka byla úspěšná jenom v dílčích momentech, tak v dalších dvou letech už došlo k podstatným změnám.

Valná hromada

V zimě, přesně 22. února 2003, byla v restauraci "U Pošty" ustavující valná hromada "Sportovně-kynologického klubu Ostrava-Třebovice," na které bylo přítomno 13 zakládajících členů. (Další podrobnosti jsou zaznamenány v "Zápisu") Potom uplynul měsíc a pár dnů a naše dosavadní "ilegální" snaha byla razítkem Ministerstva vnitra legalizována. Oficiální narozeniny tedy můžeme slavit 26.března 2003. Od té doby jsme také schopni nabídnout svým budoucím sponzorům naše IČO.

Grant

Tyto právní jistoty nám nesmírně pomohly pozvednout náladu členů a jejich pracovní nadšení. O tom, co všechno se změnilo k lepšímu během uplynulých dvou let, vypovídají dokumentární fotografie našeho areálu. Vůbec nebylo snadné zlikvidovat všechno to neřádstvo a na vyrovnání terénu navést stovky a stovky kubíků zeminy. Ještě štěstí, že naše plány a jejich uskutečňování začal se zvýšeným úsilím podporovat starosta Třebovic pan František Šichnárek. Právě on nám zajistil ornici na konečnou úpravu terénu a výsadbu 88 habrů, javorů, dubů a smrků. Také jeho doporučení naší žádosti o přidělení grantu Úřadu města Ostravy napomohlo, že jsme pro rok 2004 získali 150 000,-Kč. Tuto žádost v městské odborové komisi podpořil další třebovický občan, městský zastupitel Ing. Dalibor Madej. Z přiděleného grantu jsme zajistili ve firmě Ekopark Lakota konečnou úpravu pozemku, včetně příjezdové komunikace s parkovištěm. Z další části grantu jsme pořídili oplocení. Firma Pavel Francek, Kovovýroba A – Dagmar, Neplachovice nám udělala 150 metrů oplocení a dvě brány. A tím jsme první grant zcela vyčerpali.

Už o nás vědí!

Výtvarník a reklamní odborník Radomír Čáp nám za Františkovo přátelské poděkování vytvořil logo klubu, které jsme představili veřejnosti na letní slavnosti v Třebovickém parku, kde jsme měli svůj prodejní stánek. Víno pana Honzy z Rakovic chutnalo, ale o našich grilovaných krkovičkách se povídalo ještě dlouho a s nejvyšší hodnotící známkou. Proto jsme v této činnosti pokračovali na následní letní slavnosti i na 1.ročníku „Třebovického koláče.“

Výsledky naší dvouleté činnosti, doložené fotodokumentací, byly pak podkladem naší druhé žádosti o přidělení grantu Úřadu města Ostravy pro rok 2005.